Hovedinnhold
Skriv ut

Regnskapsregisteret blir helelektronisk

21. mai 2012 sluttet Regnskapsregisteret å sende vedtak om godkjent årsregnskap per post til enheter som har levert årsregnskapet via Altinn. Fra denne datoen blir brevene sendt til meldingsboksen i Altinn.

På den måten vil vedtaket være tilgjengelig for alle som har en rolle i enheten. For årsregnskap som nektes, vil Regnskapsregisteret fortsatt sende vedtaket både via Altinn og per post til enheten.

Regnskapsregisteret har et sterkt ønske om å motta årsregnskap elektronisk, men fram til nå har vi ikke brukt elektronisk kanal tilbake til brukerne. Nå tar vi steget videre og legger ut vedtaket på Altinn. Løsningen har vært etterspurt av mange brukere som ønsker å få tilbakemelding bare gjennom Altinn. I 2012 vil om lag 200 000 vedtak kun bli sendt elektronisk. Denne endringen vil gi både en miljøgevinst og en årlig kostnadsreduksjon på nærmere 1,5 millioner kroner.

Del på:

Publisert 22.05.2012