Innboks

Innboks inneheld nye brev og meldingar, og dessutan tenester som ligg med status utfylling. Meldingar som har frist vil liggja øvst under Hast og markert med raudt.

Arkiv

Arkiv inneheld kvittering på innsende skjema, og dessutan brev og meldingar som du har valt å arkivera.

Sletta

I sletta ligg meldingar du har valt å slette frå innboks eller arkiv. Desse meldingane kan du anten slette permanent eller gjennopprette.  Slette meldingar permanent vil berre kunne gjerast viss du representerer eit fødselsnummer.


Åpne kontaktskjema