Verksemdssertifikat

Verksemdsertifikat er ein innloggingsmetode som er knytt til organisasjonsnummer, og som fyrst og fremst er berekna for større verksemder. Innlogging med verksemdsertifikat krev at det er installert eit sertifikat i nettlesaren din. Vidare må verksemdbrukaren opprettast og det må tildelast roller.

Trinn 1. Installer verksemdssertifikatet på datamaskina di

Korleis dette gjerast, kan leverandør av sertifikatet vere til hjelp med (Commfides eller Buypass). Innlogging med verksemdssertifikat kan berre nyttast på maskineining som har fått sertifikatet installert.

Trinn 2. Opprett ein virksemdsbrukar i Altinn.no

Kan vert gjort ved innlogging eller under Profil.

Vel Logg innGå vidare til fleire innloggingsmetodar → Innlogging med verksemdssertifikat → Vel sertifikat og Lag ny brukar.

Registrer ny brukar med verksemdsertifikat finn du under menyen ProfilAvanserte innstillingar.

Trinn 3. Verksemdsbrukar får delegert roller

Når verksemdbrukaren er oppretta, kan dagleg leiar/styreleiar eller annan person med delegeringsrett for verksemda, delegera roller og rettar til verksemdsbrukar(ane).

Rollar vert delegert til brukernamn frå menyen Profil → Andre med rettar til verksemda. 


Åpne kontaktskjema