Din kontaktinformasjon i Altinn blir brukt for å senda deg varsel om skjema og tenester.

Denne kontaktinformasjonen blir brukt blant anna når etatane/kommunane ønskjer å varsle deg om ulike hendingar, foreksempel viss du har motteke eit brev i Altinn.

Informasjonen som ligg under Din Kontaktinformasjonen hentast frå kontakt- og reservasjonsregisteret. Du kan endre opplysningane dine her.


Åpne kontaktskjema