Korleis opprette ein eigendefinert rolle?

Ein eigendefinerte rolle er ei samling av tilgangar du sjølv definerer, og som enkelt kan delegerast til fleire. For å kunne opprette ei eigendefinert rolle, må du ha rolla Tilgangsstyring og rolla(rollene) som blir kravd til dei skjema som høyrer til den eigendefinerte rolla. 

Du lagar ein eigendefinerte rolle under Profil Andre med rettar, vel person eller legg til ny, klikk på Har desse rollene og vel + legg til ny rolle. Nedst i lista som kjem opp vel du + Legg til eigendefinart rolle.

Ved å redigere ein eigendefinerte rolle kan du legge til fleire eller fjerne enkeltrettigheter, og eventuelt slette rolla. 


Åpne kontaktskjema