Rolla er på førehand tildelt til følgjande eksterne rollar:

 • Styrande reiar
 • Bustyrar
 • Daglig leiar/administrerande direktør
 • Deltakar ANS/DA (berre fødselsnummer)
 • Forretningsførar
 • Innehavar
 • Komplementar (berre fødselsnummer)
 • Kontaktperson i kommune
 • Norsk representant for utenlandsk eining
 • Sameigarar (registrert hos Skatteetaten)
 • Styret sin leiar

Åpne kontaktskjema