Kven har forhåndstildelte rollar i Altinn?

Her kan du lasta ned ei liste over kven som har fÄtt roller forhÄndstildelt i Altinn.

Lista kan lastast ned som Excel-fil eller som PDF.


Åpne kontaktskjema