Fra og med 29. oktober kan arbeidsgivere sende inn digital inntektsmelding til NAV i Altinn

Alle arbeidsgivere i hele landet kan fra og med i dag sende inn digital inntektsmelding til NAV for sine arbeidstakere som har søkt om foreldre -eller svangerskapspenger, sykepenger, pleie-, omsorg og opplæringspenger med oppstart i 2018.


Den digitale inntektsmeldingen skal erstatte dagens papirskjema for inntektsopplysninger (NAV 08-30.01). Inntektsmeldingen skal sendes fra arbeidsgivers eget lønns- og personalsystem eller fra altinn.no. Bedriftene må sjekke med sine egne leverandører av lønns- og personalsystem om når deres system blir oppgradert. Tjenesten på altinn.no er aktiv fra og med i dag for fravær som gjelder 2018.

Når skal du sende digital innsending til NAV?
For arbeidstakere som har første fraværsdag i 2018 kan digital inntektsmelding sendes inn fra og med i dag 29. oktober 2018.

For arbeidstakere som skal ha foreldrepenger i 2019 kan digital inntektsmelding sendes inn fra og med 4. desember 2018, fire uker før permisjonen starter.

Inntektsmeldingen bør sendes inn fortløpende til NAV, og ikke én gang i måneden som i dag.

Fra og med 1. januar 2019 kan arbeidsgiver kun sende digital inntektsmelding for å gi opplysninger om arbeidstakere som er sykmeldt, skal ha foreldrepermisjon eller pleie syke barn.

Slik sender du inn digital inntektsmelding til NAV
nav.no/inntektsmelding finner du mer informasjon om digital inntektsmelding og vanlige spørsmål og svar. Her finner du i tillegg en steg-for steg- veiledning for hvordan inntektsmeldingen skal fylles ut og videoer som viser pålogging i Altinn og utfylling av inntektsmeldingen.

Hvem kan sende inntektsmelding?
For å sende inntektsmeldingen må du eller ditt lønns- og personalsystem ha en av disse tilgangene i Altinn:
• Ansvarlig revisor
• Lønn og personalmedarbeider
• Regnskapsfører lønn
• Regnskapsfører med signeringsrettighet
• Regnskapsfører uten signeringsrettighet
• Revisormedarbeider
• Kontaktperson NUF
Her finner du mer informasjon og en oversikt over alle Altinn-rollene.

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema