For privatpersonar

Her kan du bestille ei oversikt over opplysningar om inntekter og arbeidsforhold som dine arbeidsgivarar, pensjonsutbetalarar mv har rapportert til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå.

Start teneste

Bruk tenesten Mine inntekter og arbeidsforhold som du finn her skatteetaten.no/mineinntekter. Denne tenesten er ikkje i bruk lenger.

Om denne tenesta

Alle kan bruke denne tenesta for å hente opplysningar om seg sjølv.

Tenesta krev innlogging.

Du kan gi andre innsyn ved å deleger Altinn-rollen Privatperson avgrensa retter  eller enkeltrettar til tenesta.

Om du er ukjend med tenesta i Altinn, gå til www.altinn.no/portalhjelp.

Vel kva for år oversikta skal vise. 

Vel kva for oversikt du ønskjer

  • Summerte opplysningar for året
  • Både summerte opplysningar og spesifisert per månad

Du vil få oversikta send til "Innboks – Til mi handsaming".

Kort om innhaldet i oversikta

Opplysningane om inntekter og arbeidsforhold brukast til

  • berekning av skatt, sjølvmeldinga og skatteoppgjeret
  • arbeidsgivar- og arbeidstakarregisteret hos NAV
  • saksbehandling av ytingar frå NAV
  • utarbeiding av statistikkar frå Statistisk sentralbyrå

Ta kontakt med arbeidsgivar om du meiner det er feil eller manglar i oversikta.

Treng du hjelp?

Ta kontakt med Skatteopplysinga på telefon 800 80 000, tasteval 1-3-1 eller bruk Kontaktskjema.

Åpne kontaktskjema