Tjenesten er tilgjengelig for alle virksomheter og viser sykefraværet i din virksomhet og hvilke tjenester virksomheten har mottatt fra NAV Arbeidslivssenter.

Start teneste

Om denne tenesta

For å ha tilgang til tjenesten må du ha rollen «Helse-, sosial- og velferdstjenester», eller tilgang via lokal rolle eller enkeltrettighet.

For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet for en aktør, kan du bruke siden Profil, roller og rettigheter

Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).

Statistikken er basert på legemeldt sykefravær i alle virksomheter. Egenmeldinger er ikke en del av denne statistikken. I beregningsgrunnlaget for statistikken inngår også virksomhetens innrapportering til A-ordningen. Oppdateringer blir gjort hver måned.

Les mer om IA-oppdraget og hvordan NAV Arbeidslivssenter kan hjelpe virksomheten til å bli en mer inkluderende arbeidsplass på nav.no/ia/.

Åpne kontaktskjema