Årlig melding – Register over bemanningsforetak

Som registrert bemanningsforetak må dere sende en årlig melding for å bekrefte at dere fremdeles vil stå i registeret over registrerte bemanningsforetak. I meldingen skal dere bekrefte at dere fortsatt oppfyller kravene i forskrift om bemanningsforetak § 7. Dere sender inn årlig melding ved å fylle ut dette skjemaet.

Finn skjemaet på dat.apps.altinn.no

Om denne tenesta

Bruk skjemaet for å bekrefte at dere fremdeles vil stå i registeret over registrerte bemanningsforetak.

Hvis dere ikke sender inn meldingen innen fristen, blir bemanningsforetaket slettet fra registeret, og utleie av bemanningstjenester vil være ulovlig.

Les mer om bemanningsforetak og årlig melding, på arbeidstilsynet.no.

https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/ansettelse/innleie/bemanningsforetak/

Alle bemanningsforetak som driver med utleie av arbeidskraft i Norge, skal være registrert hos Arbeidstilsynet.

For å fylle ut og sende inn skjemaet må du ha Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Åpne kontaktskjema