Som registrert bemanningsføretak må de sende ei årleg melding for å bekrefte at de framleis vil stå i oversikten over registrerte bemanningsføretak. I meldinga skal dere bekrefte at de framleis oppfyller krava i forskrift om bemanningsforetak § 7. De sender inn årleg melding ved å fylle ut dette skjemaet innan 31. januar.

Start teneste

Om denne tenesta

Bruk skjemaet for å bekrefte at de framleis vil stå i oversikta over registrerte bemanningsføretak.

Dersom de ikkje sender inn meldinga innen fristen, blir bemanningsføretaket sletta frå oversikta. Da vil utleige av bemanningstenester vere ulovleg.

Les mer om bemanningsføretak og årleg melding på arbeidstilsynet.no:

https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/ansettelse/innleie/bemanningsforetak/

Alle bemanningsføretak som driv med utleige av arbeidskraft i Noreg, skal vere registrerte hos Arbeidstilsynet. Og alle bemanningsføretak som framleis vil vere registrerte, må fornye registreringa kvart år (årleg melding).

Trenger du hjelp?

Arbeidstilsynets svartjeneste svarer på spørsmål om utfylling av skjemaet:

E-post: svartjenesten@arbeidstilsynet.no
Telefon 73 19 97 00
Åpningstider: 08:00 – 15:00

Arbeidstilsynets nettsider

Åpne kontaktskjema