Her kan du registrere nye verksemder, eller endre registrerte opplysningar. Dei aller fleste organisasjonsformene kan bruke tenesta. Dette gjeld blant anna enkeltpersonføretak, foreining, aksjeselskap, ansvarleg selskap og samvirkeføretak.

Det er komme ein ny og enklare teneste for søknad om registrering i Merverdiavgiftsregisteret. Du finn tenesta på Skatteetaten sine nettsider.

Start teneste

Om denne tenesta

Tenesta kan brukast av alle privatpersonar, men krev at du loggar inn med ID-porten (sikkerheitsnivå 3 eller høgare).

Denne tenesta kan du bruke for å melde opplysningar til Einingsregisteret, Føretaksregisteret, Frivilligregisteret, Meirverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret, Verksemds- og føretaksregisteret hos SSB, Stiftingsregisteret og Skattedirektoratet sitt register over skattytarar.

Skjemaet er berre tilgjengeleg på bokmål.

Signering

Når du skal signere meldinga, vil du motta ei signeringsoppgåve i meldingsboksen din i Altinn. Meldinga blir ikkje send til behandling før alle har signert.  Meir om signering

For å signere på vegne av ei verksemd, treng du Altinn-rolla  Signerar av Samordna registermelding. Du kan sjå kva roller du har for ein aktør på sida Profil, roller og rettar. Om du ikkje har denne rolla, må du få nokon til å delegere rolla «Signerar av Samordna registermelding» til deg.

Opplysninger som ikke kan meldes

Sjå avgrensingar/opplysningar som ikkje kan meldast elektronisk.

Personvern

Brønnøysundregistrenes personvernerklæring.

No kan du søka om registrering i Merverdiavgiftsregisteret i Skatteetatens nye løysing. Dette gjeld deg som skal søka om ordinær registrering, frivillig registrering eller førehandsregistrering.

Den som skal bruka tenesta må ha Altinnrollen "Avgrensa signeringsrett" eller "Kontaktperson NUF".

Skal du søka om særskild registrering, fellesregistrering eller melda om endring eller opphøyr/nedlegging må du framleis bruka Samordnet registermelding.

Trenger du hjelp?

Kontakt brukerveiledning ved Brønnøysundregistrene
Tlf 75 00 75 00

Åpne kontaktskjema