Her kan du registrere foreiningar, stiftingar og aksjeselskap i Frivilligregisteret.

Start teneste

Om denne tenesta

Tenesta kan brukast av alle privatpersonar, men krev at du loggar inn med ID-porten (sikkerheitsnivå 3 eller høgare).

Denne tenesta kan du bruke for å melde opplysningar til Einingsregisteret, Føretaksregisteret, Frivilligregisteret, Meirverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret, Verksemds- og føretaksregisteret hos SSB, Stiftingsregisteret og Skattedirektoratet sitt register over skattytarar.

Skjemaet er berre tilgjengeleg på bokmål.

Signering

Når du skal signere meldinga, vil du motta ei signeringsoppgåve i meldingsboksen din i Altinn. Meldinga blir ikkje send til behandling før alle har signert.  Meir om signering.

For å signere på vegner av eit føretak eller ei eining, treng du Altinn-rolla  Signerar av Samordna registermelding. Du kan sjå kva roller du har for ein aktør på sida  Profil, roller og rettar . Om du ikkje har denne rolla, må du få nokon til å delegere rolla «Signerar av Samordna registermelding» til deg.

Opplysninger som ikke kan meldes

Sjå avgrensingar/opplysningar som ikkje kan meldast elektronisk.

Personvern

Brønnøysundregistra si personvernerklæring.

Trenger du hjelp?

Kontakt brukerveiledning ved Brønnøysundregistrene
Tlf 75 00 75 00

Åpne kontaktskjema