Om denne tenesta

Alle privatpersonar har tilgang til å fylle ut og sjå eigne reservasjonar.

Reservasjonsregisteret gjer det enklare for deg å reservere deg mot at ditt namn blir brukt til adressert reklame i posten eller telefonsal. Reservasjonen gjeld berre deg som person, og ikkje andre i husstanden.

Næringsverksemder kan ikkje reservere seg.

Trenger du hjelp?

Kontakt brukerveiledning ved Brønnøysundregistrene
Tlf 75 00 75 00

Åpne kontaktskjema