Om denne tenesta

Frist for innsending er: 30. januar 2016.

Feilinnsending:
Lag ny kopi av tidligere innsending. 

Årleg innsending.

Følgjande selskap skal bruke dette skjemaet:

-          Bank
-          Finansieringsføretak
-          E-pengeføretak
-          Betalingsføretak

For å fylle ut dette skjemaet treng du Altinn-rolla Utfyller/innsender.

Du kan sjå hvilke roller du har for ein aktør på sida Profil. Om du ikkje har denne rolla, må du få noken som har rollen til å delegere den til deg.

Tjenesten krev innlogging med sikkerhetsnivå 2 eller høgre.

Føremålet med skjemaet er å følgje opp retningslinene for klagebehandling og derfor ein del av tilsynsmyndigheitens arbeid med forbrukervern.

I rundskriv 12/2014 (sjå lenker til høgre) finn du lenker til dei ulike retningslinene for klagebehandling fra dei europeiske tilsynsmyndigheitene EBA, ESMA og EIOPA.

Spørsmål om skjemaet?

Betalingsforetak og E-pengeforetak:
Henriette Yggeseth, Epost: heyg@finanstilsynet.no, Telefon 22939625

Banker og finansieringsforetak:
Anders Kvam, Epost: ank@finanstilsynet.no, Telefon 22939927.

Åpne kontaktskjema