Skjemaet skal brukast av selskap (ikkje einmannsføretak) som skal starte opp
autorisasjonspliktig rekneskapsførarverksemd. Det må reknast fire uker
behandlingstid.

Start teneste

Om denne tenesta

Skjemaet skal brukast når selskapet oppfyller vilkåra for autorisasjon om rekneskapsførarselskap.

Selskapet som søkjer autorisasjon, må vere registrert i Føretaksregisteret. Einmannsføretak er ikkje eit selskap, og skal ikkje søkje autorisasjon. I eit einmannsføretak som driv med rekneskapsførarverksemd, må innehavar vere autorisert rekneskapsførar.

For å fylle ut dette skjemaet treng du Altinn-rolla Dagleg leiar eller rolla Styreleiar.

Du kan sjå kva roller du har for ein aktør på sida Profil, roller og rett. Om du ikkje har desse rollene, må du få dei delegert til deg frå nokon som har.

Til vanleg trengst det ikkje vedlegg til skjemaet. Unntak gjeld i visse tilfelle,
sjå informasjon i søknadsskjemaet.

Spørsmål om skjemaet?

Ved spørsmål om skjemaet, kontakt
Marianne Lenes 
E-post: mal@finanstilsynet.no 
Telefon: 22 93 97 94

Unn Hedvig Årskaug
E-post: uha@finanstilsynet.no 
Telefon: 22 93 97 94

Åpne kontaktskjema