I følgje hvitvaskingsloven § 26 a, jf. § 2 nr. 4 er det autorisasjonsplikt for tilbydarar av verksemdtenester. Vilkåra for autorisasjon som tilbydar av verksemdtenester er beskrivne på nettstaden til Finanstilsynet.

Start teneste

Om denne tenesta

Bruk skjemaet for å søke om konsesjon som tilbydar av verksemdtenester

Autorisasjonsplikta er avgrensa til føretak som er registrert i Enhetsregisteret og Merverdiavgiftsregisteret. Slike føretak må ha autorisasjon for å tilby verksemdtenester som beskrive i hvitvaskingsloven § 2 nr. 4.

Autorisasjon blir gitt etter søknad. Autorisasjon frå Finanstilsynet er likevel ikkje nødvendig for føretak som har rett til å drive advokatverksemd etter domstolloven, autorisert rekneskapsførar, autorisert rekneskapsførarselskap, statsautorisert og registrert revisor og godkjent revisjonsselskap.

Nødvendige vedlegg kjem fram i skjemaet.

Autorisasjonsplikt for tilbydarar av verksemdtenester – sjå hvitvaskingsloven

For å fylle ut dette skjemaet treng du Altinn-rolla Utfyller/innsender.

Du kan sjå hvilke rollar du har for en aktør på sida Profil. Om du ikkje har denne rolla, må du få noken som har rolla til å delegere den til deg.

Tjenesten krev innlogging med sikkerhetsnivå 2 eller høgre.

Marianne Lenes
E-post: mal@finanstilsynet.no
Telefon: 22 93 97 94

Unn Hedvig Årskaug
E-post: uha@finanstilsynet.no
Telefon: 22 93 97 34

Åpne kontaktskjema