Personar eller føretak som ønsker å søke Finanstilsynet om føretaksbevilling for eigendomsmekling, framandinkasso eller oppkjøpsinkasso nyttar dette skjemaet.

Start teneste

Om denne tenesta

Skjemaet har ingen frist.

hvilke vedlegg som krevs går fram av skjemaet.

Dette skjema skal nyttast ved søknad om:

føretaksbevilling for eigedomsmekling, framandinkasso eller oppkjøpsinkasso.

Spørsmål om skjemaet?

Spørsmål til søknad om foretaksbevilling for eiendomsmegling:
Geir Haatveit, haa@finanstilsynet.no, 22 93 98 03.

Alternativt
Kristin Stokkebø, kst@finanstilsynet.no, 22 93 98 08.

Spørsmål til søknad om foretaksbevilling for fremmedinkasso og oppkjøpsinkasso:
Stein Tore Næprud, stn@finanstilsynet.no, 22 93 98 07

Alternativt
Kristin Stokkebø, kst@finanstilsynet.no, 22 93 98 08.

Åpne kontaktskjema