Skjema for leger og tannleger som skal søke om spesialistgodkjenning.

Start teneste

Om denne tenesta

Frist:
Skjemaet skal først sendes inn når spesialistutdanningen er fullført og bestått.

Feilinnsending:

Kontakt Helsedirektoratet på e-post: spesialistgodkjenning@helsedir.no

eller telefon: 21 52 97 00

Privatperson.

Tjenesten krever Sikkerhetsnivå 0.

Hvilke vedlegg du må legge ved avhenger av spesialitet og type godkjenning du søker om.
For de fleste søknader må du legge ved dokumentasjon på arbeidserfaring og kurs. Arbeidserfaring skal dokumenteres med attester, og kurs skal dokumenteres med kursbevis. Har man godkjenning i andre land, skal dette dokumenteres med godkjenningen.

Privatpersoner kan søke om spesialistgodkjenning etter fullført og bestått spesialistutdanning.
Vi anbefaler at alle som skal søke om spesialistgodkjenning henter mer informasjon om søknadsprosessen på www.helsedirektoratet.no

Kontaktinformasjon

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 21 52 97 00
E-post: spesialistgodkjenning@helsedir.no

Åpne kontaktskjema