Autorisert eiendomslandsmåler

Har du utdanning eller yrkeskvalifikasjon fra utlandet, må du ha godkjenning eller autorisasjon for å utøve dette yrket og benytte yrkestittelen i Norge. Godkjenningsmyndigheten vil vurdere om du oppfyller kravene til å utøve yrket og bruke yrkestittelen i Norge. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og regelverk.

Finn skjemaet på kartverket.no

Om denne tenesta

Søknaden kan kun sendes inn av yrkesutøver/enkeltperson.

  • Vitnemål/diplom for bestått utdannelse og eventuelt autorisasjonsbevis.
  • Dokumentasjon som viser fødselsdato og personnummer, eventuell navneendring og statsborgerskap.
  • Dokumenter som ikke er på engelsk, norsk, svensk eller dansk må oversettes til engelsk eller norsk. Dokumenter som er oversatt må også sendes på originalspråk.

Autorisasjonskravene gjelder for alle norske statsborgere og for statsborgere i land utenfor EØS-området og Sveits. For disse gjelder kravene til utdanning og praksis m.m. som nevnt i matrikkellova § 38 og matrikkelforskriften kapittel 14 a fullt ut.

Statsborgere fra EØS eller Sveits kan på nærmere vilkår oppfylle kravene til å få autorisasjon eller midlertidig tillatelse i medhold av yrkeskvalifikasjonsloven.

Språkkrav:

Det er ikke krav om språktest, men det forutsettes at yrkesutøveren har de språkkunnskaper i norsk som er nødvendig for å utøve det lovregulerte yrket i Norge, jf. yrkeskvalifikasjonsloven § 15.

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

For statsborgere fra EØS eller Sveits:

De lovbestemte kravene fremgår av lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner.

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden din innen en måned etter at den er mottatt, og opplyse om eventuelle manglende dokumenter eller mangler ved søknaden.

Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen tre måneder etter at søknaden var komplett.

Midlertidig tjenesteytelse:

Du kan jobbe midlertidig i dette yrket hvis du allerede er lovlig etablert i et EØS-land eller Sveits, men du må da søkemelde om midlertidig godkjenningtjenesteyting. Dette er fordi utøvelsen av yrket kan ha konsekvenser for offentlig sikkerhet og helse, og godkjenningsmyndighetene skal kunne kontrollere at du er kvalifisert til å utøve yrket før du begynner å jobbe.

Godkjenningsmyndigheten skal innen en måned etter å ha mottatt søknad om midlertidig godkjenning bestemme om du kan begynne å jobbe uten videre kontroll av dine kvalifikasjoner, eller om du må gjennomføre en egnethetsprøve.

Hvis godkjenningsmyndigheten trenger mer tid enn én måned på å bestemme dette, skal du få beskjed om årsaken til forsinkelsen innen en måned etter at meldingen ble mottatt. I slike tilfeller skal godkjenningsmyndigheten fatte en avgjørelse innen to måneder etter at årsaken til forsinkelsen er løst.

Gebyr:

Søknad om autorisasjon på bakgrunn av yrkeskvalifikasjonsloven utløser et gebyr på 5000 kroner. Behandling av forhåndsmelding som gir grunnlag for midlertidig tjenesteytelse jf. yrkeskvalifikasjonsloven § 5 er gebyrfri.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak, har du mulighet til å klage på dette vedtaket etter reglene i forvaltningsloven kap VI. Hvis søknaden din er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven, kan du også klage hvis godkjenningsmyndigheten ikke har behandlet saken innen fristen (se Saksbehandlingsfrister over).  

Åpne kontaktskjema