Føretak og privatpersonar som oppfyller vilkåra i forskrift om kompensasjon etter avvikling av hald av pelsdyr mv. kan søke om kompensasjon for ikkje-realiserbare drift- og anleggskapital, antal avlstisper og for større kostnader på drifts- og anleggsmidler i pelsdyrverksemda etter 10. januar 2017, men før 15. januar 2018.

Start teneste

Om denne tenesta

Skjemaet skal brukast til å søke om kompensasjon etter avvikling av hald av pelsdyr mv.

I skjemaet kan du søke om:

Kompensasjon for ikkje-realiserbare drifts- og anleggsmidler.
Kompensasjon for avlstisper av rev og mink
Alternativ kompensasjon for avlstisper av mink
Kompensasjon for større kostnader på drifts- og anleggsmidler i pelsdyrverksemda etter 10. januar 2017, men før 15. januar 2018
Søknadsfrist er 12 måneder etter at du har avviklet pelsdyrhaldet.

Skjemaet skal brukast til å søke om kompensasjon etter avvikling av hald av pelsdyr mv.

I skjemaet kan du søke om:

Kompensasjon for ikkje-realiserbare drifts- og anleggsmidler.
Kompensasjon for avlstisper av rev og mink
Alternativ kompensasjon for avlstisper av mink
Kompensasjon for større kostnader på drifts- og anleggsmidler i pelsdyrverksemda etter 10. januar 2017, men før 15. januar 2018
Søknadsfrist er 12 måneder etter at du har avviklet pelsdyrhaldet.

Vedleggsliste:

Dokumentasjon på opphald i pelsdyrhaldet pr. 15. januar 2018, om du har hatt dette.
Dokumentasjon på gjennomsnittleg antal avlstisper om du ikkje har søkt produksjons- og avløsertilskot.
Skatteregnskap for føretaket frå 2017
Dokumentasjon av større påkostninger i pelsdyrverksemda etter 10. januar 2017, men før 15. januar 2018, om du har hatt dette.
Dokumentasjon av eigeninnsats ved større påkostninger, om du har hatt dette.
Dokumentasjon på aktivitetsforbod iht. dyrevelferdslova av 19. juni 2009 nr. 97 § 33, om du har hatt dette.
Dokumentasjon på at alle skinn er sendt til auksjonshus
Eventuell anna dokumentasjon

Treng du hjelp?

Spørsmål om kompensasjonsordninga for pelsdyr skal rettast til fylkesmannen.
Tekniske problemer med sjølve skjemaet kan meldast til support@landbruksdirektoratet.no

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Landbruksdirektoratet.

E-post: postmottak@landbruksdirektoratet.no
Telefon: 7860 6000

Åpne kontaktskjema