Seminpersonell/Inseminator

For å utøve dette yrket og benytte yrkestittelen i Norge må du oppfylle noen minimumskrav regulert av norske lover og forskrifter. Er utdannelsen din tatt i utlandet må du søke om godkjenning/autorisasjon. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav og søknadsprosess.

Om denne tenesta

Søknaden kan kun sendes inn av yrkesutøver/enkeltpersoner til Mattilsynet.

  • Vitnemål/diplom for bestått utdannelse og eventuelt autorisasjonsbevis.
  • Dokumentasjon som viser fødselsdato og personnummer, eventuell navneendring og statsborgerskap.
  • Dokumenter som ikke er på engelsk eller norsk må oversettes til engelsk eller norsk. Dokumenter som er oversatt må også sendes på originalspråk.

Har du tatt utdanningen i utlandet for mer enn ett år siden må du også legge ved

  • Bekreftelse på ubegrenset autorisasjon (Certificate of Current Professional Status) fra offentlig kompetent myndighet i landet du kommer fra/sist har jobbet. Denne bekreftelsen må ikke være eldre enn 3 måneder.

 

Språkkrav:

Nei. Det stilles ingen krav til at søker skal kunne ett bestemt språk.

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

De lovbestemte kravene for å ha rett til autorisasjon fremgår av forskrift om rett til å arbeide som dyrehelsepersonell eller seminpersonell etter EØS-avtalen og forskrift om kunstig sædoverføring hos husdyr utført av andre enn veterinær.

Krav til forhåndskontroll:

Ja. 
Som EU/EØS-borger har du rett til å yte dine tjenester i Norge på midlertidig basis uten å søke om godkjenning av yrket ditt på forhånd. Dette prinsippet gjelder imidlertid ikke for yrker som har konsekvenser for pasientsikkerhet eller offentlig sikkerhet. Hvis utøvelse av yrket ditt har slike konsekvenser, kan norske myndigheter forhåndskontrollere dine kvalifikasjoner. En forhåndskontroll innebærer en individuell vurdering av dine yrkeskvalifikasjoner, hvor det blant annet sees på om det er vesentlige forskjeller mellom dine yrkeskvalifikasjoner og det som kreves for å utøve yrket i Norge. Forhåndskontroll er derfor en type forhåndsgodkjenning, og før godkjenningsmyndigheten har fattet en avgjørelse har du ikke rett til å utøve yrket i Norge. 

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal svare søker innen 1 måned etter at søknad om godkjenning er mottatt.
Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen 3 måneder etter at søknaden var komplett.

Gebyr: 

Mattilsynet krever ikke gebyr for behandling av søknad om godkjenning.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak har du mulighet til å klage på dette vedtaket. Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kap. VI. 
Klagemuligheten gjelder også hvis godkjenningsmyndigheten ikke har overholdt saksbehandlingsfristen (se Saksbehandlingsfrister over). 

Åpne kontaktskjema