Om denne tenesta

Fristen for rapportering er 1. mars. Skjemaet er tilgjengelig fra 1. februar.

Du må logge inn på Altinn ved bruk av MinID, BankID, Buypass, Commfides eller BankID på Mobil.

Du må ha Altinn-rolla  Energi, miljø og klima .

Du kan sjå kva for roller du har for ein aktør på sida  Tilgangsstyring . Om du ikkje har denne rolla, må du få nokon som har rolla til å delegere den til deg.

Denne rolla er delegerbar til organisasjon og person.

Rapporteringsplikten fremgår av forurensningsforskriften og krav i tillatelser gitt av statsforvaltaren.

Trenger du hjelp?

E-post: avlop@miljodir.no

Åpne kontaktskjema