Om denne tenesta

Søknad skal sendast til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Sluttbrukar som søkjer tildeling av 5-sifra nummer.

Ev. krav om vedlegg er skildra i søknadsskjemaet.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighets tildeler 5-sifra nummer enkeltvis direkte til sluttbrukarar etter søknad.
Sluttbrukarar som søkjer om tildeling av 5-sifra nummer, vil til ei kvar tid kunne velje blant ledige nummer. NKOM vil kunne laupande publisere ei liste over status for alle 5-sifra nummer der det fram kva for nummer som er tildelt og kva for nummer som er ledige.

Krav til søkjar:

Han som underteiknar søknaden stadfester kjennskap til reglane om tildeling og bruk av 5-sifra nummer i samsvar med nummerforskrifta §§ 22 og 22a og forskrift om gebyr til Post- og teletilsynet § 3.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte
Epost: firmapost@nkom.no
Telefon: 22 82 46 00

Åpne kontaktskjema