Fagansvarlig damsikkerhet

Har du utdanning eller yrkeskvalifikasjon fra utlandet, må du ha godkjenning eller autorisasjon for å utøve dette yrket i Norge. Godkjenningsmyndigheten vil vurdere om du oppfyller kravene til å utøve yrket og bruke yrkestittelen i Norge. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og regelverk.

Finn skjemaet på nve.no

Om denne tenesta

Søknaden kan kun sendes inn av yrkesutøver/enkeltpersoner til Norges vassdrags- og energidirektorat.

  • Vitnemål med karakterutskrifter fra høyere utdanning
  • CV
  • Søknaden skal inneholde en særskilt referanseliste for det aktuelle fagområdet som skal vise:- hvilke prosjekt eller anlegg vedkommende har arbeidet med, og angivelse av type og dimensjoner,- detaljert beskrivelse av hva slags arbeid som er utført relatert til praksiskravene i § 3-5 og- oversikt over hvor vedkommende var ansatt og når arbeidet ble utført angitt i måneder.

Merknader

  • Last opp/send inn kopier av utdanningsdokumenter på originalspråk. I tillegg må du legge ved en oppsummering av relevante emner i fagkretsen på norsk eller engelsk.
  • Både utdannelse og praksis skal godkjennes av NVE.

Språkkrav:

Nei. Det stilles ingen krav til at søker skal kunne ett bestemt språk.

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

Hvis kvalifikasjonen din er fra et EØS-land eller Sveits, kan du ha rett til å få søknaden din behandlet etter yrkeskvalifikasjonsloven og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. I tillegg fremgår nasjonale kvalifikasjonskrav knyttet til utøvelsen av yrket av damsikkerhetsforskriften § 3-5 Kvalifikasjonskrav til fagansvarlig. 

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden din innen en måned etter at den er mottatt, og opplyse om eventuelle manglende dokumenter eller mangler ved søknaden.

Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen tre måneder etter at søknaden var komplett.

Gebyr: 

Norges vassdrags- og energidirektorat krever ikke gebyr for behandling av søknad om godkjenning.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak, har du mulighet til å klage på dette vedtaket etter reglene i forvaltningsloven kap VI. Hvis søknaden din er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven, kan du også klage hvis godkjenningsmyndigheten ikke har behandlet saken innen fristen (se Saksbehandlingsfrister over).

Åpne kontaktskjema