Om denne tenesta

Den elsertifikatpliktige skal jf. forskrift om elsertifikater sende melding til NVE innan to veker etter at elsertifikatplikten har inntreft. Elselsertifikatordningen trer i kraft 1. januar 2012, og eksisterande sertifikatpliktige aktørar må sende melding til NVE seinast 14. januar 2012.

Alle som er elsertifikatpliktige jf. lov om elsertifikater §16

For å fylle ut dette skjemaet treng du Altinn-rolla Energi, miljø og klima.

Du kan sjå kva rollar du har for ein aktør på sida Tilgangsstyring. Om du ikkje har denne rolla, må du få nokon som har rolla til å delegere den til deg.

Elsertifikatpliktige skal sende melding til NVE innan to veker etter at elsertifikatplikten har inntreft. Alle som leverer kraft til sluttbrukar, brukar eigenprodusert kraft eller kjøper kraft til eige forbruk på den nordiske kraftbørsen eller frå andre enn ordinære kraftleverandørar  er og elsertifikatpliktige. Nettselskap er omfatta av sertifikatplikten når dei leverer til kundar på leveringsplikt.

Kontaktinformasjon

Christine Birkeland
E-post: cbi@nve.no
Telefon: 22 95 98 76

Frida Hugaas Aulie
E-post: frau@nve.no
Telefon: 22 95 98 66

Kontaktperson man kontakter hvis søknadsskjema ikke er tilgjengelig i Altinn:
Seming Skau
E-post: shs@nve.no
Telefon: 22 95 94 17

Andre tekniske spørsmål henvises til:
NVE Brukerstøtte
E-post: brukerstotte@nve.no
Telefon: 22 95 92 72

Åpne kontaktskjema