Om denne tenesta

Rapporten skal leveres av omsetningskonsesjonærer som har fått innvilget omsetningskonsesjon for omsetning av elektrisk kraft.

Frist for å sende inn er den same som for å sende inn til Rekneskapsregisteret, det vil seie seinast ein månad etter at årsrekneskapen er fastsett (rekneskapslova § 8-2). Årsrekneskapen skal fastsettast seinast seks månader etter rekneskapsårets slutt (rekneskapslova § 3-1).

Innehavar av omsetningskonsesjon for elektrisk kraft som har innrapporteringsplikt.

For å kunne logge seg på eRapp2 via Altinn, trenger man et bestemt oppsett avhengig av hva man skal utføre i løsningen.

Vennligst se veiledning

Alle omsetningskonsesjonærar skal rapportere inn si verksemd som er knytt til aktivitetane kraftomsetning, kraftproduksjon, kraftoverføring, tele- og øvrig verksemd. Rekneskapen skal settast opp slik at den er i samsvar med god rekneskapsskikk.

For innrapporteringsåret til og med 2012, nytt «eRapp1». 

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål eller feil vennligst kontakt oss på brukerstotte@nve.no.

Åpne kontaktskjema