Om denne tenesta

Skjemaet skal sendast inn årleg etter pålegg frå NVE

Frist: 1.august

Feilinnsending:

Dersom det vert sendt inn med feil må fagleg brukarstøtte kontaktast.

Alle nettselskap med anlegg i regionalnett

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet treng du Altinn-rolla Energi, miljø og klima.

Du kan sjå hvilke rollar du har for ein aktør på siden Profil, rollar og rettar. Om du ikkje har denne rolla, må du få nokon som har rolla til å delegere den til deg.

Skjemaet krev innlogging med ID-porten (tryggleiksnivå 3 eller høgare).

Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffar

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Ole-Petter Kordahl
E-post: opko@nve.no
Telefon: 22959284

Åpne kontaktskjema