Avskriving (RF-1084) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

Du har same frist for å levere RF-1084 som skattemeldinga eller skatteoppgåva.

Skjemaet skal fyllast ut og leverast som vedlegg til skattemeldinga av alle skattepliktige som krev frådrag for avskriving på driftsmiddel. For driftsmiddel som er særskilte for kraftføretak, blir likevel skjemaet RF-1152 (lineære avskrivninger) brukt.

Du vil ha tilgang til dette skjemaet om du har tilgang til hovudskjemaet dette skjemaet er eit vedleggsskjema til.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema