Bankinnskott i utlandet (RF-1231) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

Du har same frist for å levere RF-1231 som skattemeldinga eller selskapsmeldinga.

Skattepliktige som har eller har hatt konto i utanlandsk bank som ikkje er tilknytt næringsverksemd, har plikt til å fylle ut dette skjemaet som vedlegg til skattemeldinga.

Årsoppgåve frå spareinstitusjon må leggjast ved dette skjemaet. Skjema må leverast kvart år frå og med oppretting av konto til og med det året konto blir sletta. Det året bustadsparekonto blir oppretta eller overført frå ein spareinstitusjon til ein annan, skal også BSU-kontrakt leggjast ved.

Du vil ha tilgang til dette skjemaet om du har tilgang til hovudskjemaet dette skjemaet er eit vedleggsskjema til.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema