Deltakarinntekt frå skogbruk og reindrift (RF-1220) Vedlegg


Skjemaet utgår fra og med inntektsåret 2020.

Skjemaet kan sendes inn for tidligere inntektsår.

Om vedleggskjemaet

Du har same frist for å levere RF-1220 som skattemeldinga eller selskapsmeldinga.

Skjema skal leverast av ansvarleg selskap innanfor skogbruk og reindrift. Skjemaet skal fyllast ut for kvar enkelt deltakar.

Du vil ha tilgang til dette skjemaet om du har tilgang til hovudskjemaet dette skjemaet er eit vedleggsskjema til.

Dette vedleggsskjemaet kan du leggje ved følgjande skjema :

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema