Endring av namn (RF-1453)

Tenesta kan nyttast dersom du vil søkje om namneendring for deg sjølv eller barnet ditt.

Finn skjemaet på skatt.skatteetaten.no

.

Om denne tenesta

Sendast inn etter behov.

Ver merksam på at tenesta kan krevje signatur av fleire partar. Desse vil i så fall automatisk få tilsendt særskilt skjema for signering i Altinn.

Tenesta kan nyttast av alle som vil søkje om namneendring for seg sjølv eller barnet sitt.

Innsendar må vere over 16 år og busett i Noreg.

For søknad om endring av namn på eige barn må innsendar ha del i foreldreansvaret. I tillegg må barnet vere busett i Noreg.

Denne tenesta krev innlogging med tryggleiksnivå 3 eller høgare (MinID eller tilsvarande).

Trenger du hjelp?

Skatteetaten - Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema