Frådrag i skatt for forsking og utvikling (RF-1053) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

Du har same frist for å levere RF-1053 som skattemeldinga eller selskapsoppgåva.

Skjemaet skal fyllast ut av alle skattepliktige som krev frådrag i skatt for kostnader til godkjent forskings- og utviklingsprosjekt, og som tilfredsstiller krava i skattelova § 16-40 og dessutan Finansdepartementet si forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattelova (FSFIN) §§16-40-1 til 16-40-10.

Du vil ha tilgang til dette skjemaet om du har tilgang til hovudskjemaet dette skjemaet er eit vedleggsskjema til.

Når skjemaet vedlegges skattemeldinga eller selskapsmeldinga utløser det krav om at også revisor må signere elektronisk i Altinn. Rollen som kreves da er Revisorrettighet.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema