Gevinst og tap på aksjar og partar ved utflytting (RF-1141) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

Du har same frist for å levere RF-1141 som skattemeldinga.

Oppgåva skal leverast av personlege skattepliktige, inkludert personlege næringsdrivande, for latente gevinstar og tap dei har på aksjar og partar o.a ved opphøyr av skattemessig bustad i Noreg.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema