Du kan bruke tenesta om du ønskjer å klage på ei gjennomført motrekning.

Start teneste

Om denne tenesta

Ved klage på:

  • gjennomført motrekning
  • storleiken på det motrekna beløpet
  • begge delar

Personar som har blitt motrekna i ei utbetaling.

Du bruker skjemaet for å grunngje og dokumentere klagen.

Trenger du hjelp?

Skatteetatens faglige brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema. Telefon: 21051100

Åpne kontaktskjema