Du kan bruke tenesta for å klage på trekk pålagt av NAV Innkreving eller klage på storleiken på eit trekkbeløp.

Start teneste

Om denne tenesta

Om du ønskjer å klage på

  • Storleiken på trekkbeløpet
  • Pålagt trekk
  • Begge delar

Personar som er pålagt trekk i løna eller ytinga si av NAV Innkreving i bidrags- eller tilbakekrevingssak.

Du bruker skjemaet for å grunngje og dokumentere klagen.

Trenger du hjelp?

Skatteetatens faglige brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.
Telefon: 21051100

Åpne kontaktskjema