Skjemaet kan benyttes av alle som skal klage på vedtak vedrørende søknad om kompensasjon til bedrifter som er rammet økonomisk av virus-utbruddet.

Start teneste

Om denne tenesta

Den viktigste informasjonen om klageprosessen finnes på kompensasjonsordning.no/klage.

Den viktigste informasjonen om klageprosessen finner dere på kompensasjonsordning.no/klage.

Trenger du hjelp?

Skatteetatens faglige brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.
Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema