Personinntekt frå enkeltpersonføretak (RF-1224) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

Du har same frist for å levere RF-1224 som skattemeldinga/næringsoppgåva.

Det skal reknast ut personinntekt for eigar av enkeltpersonføretak. Skjema RF-1224 ”Personinntekt frå enkeltpersonføretak” er i utgangspunktet eit pliktig vedlegg til skattemelding for formues- og inntektsskatt. Det i nokre høve lempa på plikta til å levere skjema RF-1224.  Ein må levere RF-1224 dersom enkeltpersonføretak har negativ utrekna personinntekt, anten frå inneverande  inntektsår, eller har negativ utrekna personinntekt til framføring frå tidlegare år.

Enkeltpersonføretak – utrekning av personinntekt.

Dette vedleggsskjemaet kan du leggje ved følgjande skjema :

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema