Renteinntekt til ekstra skattlegging (RF-1070) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

Du har same frist for å levere RF-1070 som sjølvmeldinga.

RF-1070 er ikkje eit pliktig vedlegg til sjølvmeldinga, men eit hjelpeskjema som personlig skattytar kan bruke for å rekne ut renteinntektar på lån til selskap som skal ekstrabeskattast i sjølvmeldinga post 3.1.3.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema