Skjemaet brukast av dei som søkjer utsett frist for levering av skattemelding for privatpersonar (lønnstakarar og pensjonistar).

Start teneste

Om denne tenesta

Frist for å søkje om utsett frist for levering av skattemeldinga er 30.04.2021.

Lønnstakarar og pensjonistar som ynskjer å søkje om utsett frist for levering av skattemeldinga.

Skjemaet skal du levere på fødselsnummeret til privatpersonen.

Den som skal levere skattemeldinga som utsettinga gjeld, kan sende søknaden.

For å fylle ut søknaden må du ha rolla Rekneskapsmedarbeidar

Signering krever rolla Avgrensa signeringsrett.

Om du ikkje har desse rollene, må du få nokon som har rollene til å delegere dei til deg. Sjå hjelpsidane våre om du treng hjelp til roller og rettigheter.

Kontroller at du har dei naudsynte rollene i god tid før innrapporteringsfristen.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema