Skjemaet brukast av dei som ynskjer å søkje om utsetting av frist for levering av skattemelding for privatpersonar (lønnstakarar og pensjonistar).

Start teneste

Om denne tenesta

Frist for å søkje om utsett frist for levering av skattemeldinga er 30.04.2018.

Skjemaet brukast av dei som har behov for utsetting med levering av skattemelding for privatpersonar.

Skjemaet skal du levere på fødselsnummeret til privatpersonen.

Den som skal levere skattemeldinga som utsettinga gjeld, kan sende søknaden.

For å fylle ut søknaden må du ha rolla Rekneskapsmedarbeidar

Signering krever rolla Avgrensa signeringsrett.

Om du ikkje har desse rollene, må du få nokon som har rollene til å delegere dei til deg. Sjå hjelpsidane våre om du treng hjelp til roller og rettigheter.

Kontroller at du har dei naudsynte rollene i god tid før innrapporteringsfristen.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema