Formålet med undersøkinga er å utarbeide offisiell statistikk over utbytet frå småvilt-, villsvin- og rådyrjakt. I tillegg skal undersøkinga kartleggje talet på jegerar som har teke del i jakt på dei ulike viltartene det er opna for jakt på.

Start teneste

Om denne tenesta

Årleg undersøking.

Jaktåret varer frå 1. april til 31. mars. Frist for å sende inn skjemaet er 1. mai.

Alle som har betalt jegeravgifta er pålagde å rapportere.

Trykk på "Start teneste" ovanfor.

Alle innsendte skjema finn du i «Arkiv» i Innboksen (som innlogga i Altinn).

Kontaktinformasjon

Epost: datafangst@ssb.no
Telefon 62 88 56 00

Åpne kontaktskjema