Innrapportering av hvem som søker og hva det søkes om å importere, som grunnlag for en bindende klassifiseringsuttalelse (BKU) i henhold til gjeldende tolltariff.

Start teneste

Om denne tenesta

Ingen frist.

Feilinnsending

Ved feilinnsending ta kontakt med Tolletaten på e-post: post@toll.no eller telefon: 22 86 03 12.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Godkjente filformater for vedlegg hos Tolletaten er pdf, txt, jpg, jpeg og tif.

Det er tre steg i prosessen for å sende inn dette skjema,

  1. Utfylling
  2. Signering og innsending
  3. Kvittering

Utfylling

  • Utfylling – Søkerinformasjon
    Utfyllingen er tre-delt der de to første delene er for å gi informasjon om søker og kontaktinformasjon. Det er viktig å gi riktig og detaljert informasjon slik at saksbehandler lett kan innhente tilleggsopplysninger, stille spesifikke spørsmål og liknende. Husk å velge det tollområdet der du er «hjemmehørende», dvs. den adressen som firma er registrert med i forbindelse med registrering av organisasjonsnummer i Foretaksregisteret.
  • Utfylling - Vareinformasjon
    Her er det viktig at du er nøye med beskrivelsen  slik at den som behandler søknaden «kan se produktet for seg».

Merk: Du kan kun søke om bindende klassifiseringsuttalelse for en vare per søknad. Se også under punktet Vare.

Signering og innsending

Hvis skjemaet krever kun én signering, vil signering og innsending skje samtidig når du klikker på knappen Signer og send inn. Skjemaet vil da bli lagret i Arkivert under Min meldingsboks og oversendt etat.

Kvittering

Du vil motta en kvittering fra Altinn med et referansenummer. Du vil senere motta en e-post direkte fra Tolletaten med saksnummer. Dette  saksnummeret og/eller referansenummeret  bruker du ved kontakt med Tolletaten om du skal ettersende vareprøver eller annen informasjon.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

E-post: post@toll.no
Telefon: 22 86 03 12, tastevalg 2

Åpne kontaktskjema