Digilær.no er ei nasjonal plattform for nettbasert undervisning med nettlærarar.

Plattforma er eigd, blir levert og drifta av Utdanningsdirektoratet. Innhaldet på plattforma Digilær.no blir levert av fleire tilbydar som Utdanningsdirektoratet har avtale med.

Digilær.no er ikkje ei erstatning for lokal undervisning, men eit tilbod til skular som til dømes ikkje har tilstrekkeleg med lokale ressursar eller andre manglar/behov.

Start teneste

Om denne tenesta

Skjema skal brukast ved påmelding til undervisningstilbud på Digilær.no.

Skjemaet skal brukast av skuleeigar med pålogging til Altinn.

Treng du hjelp?

E-post: digilaer@udir.no

Åpne kontaktskjema