Tilsetjing

Lønn

Permisjonar og ferie

Sjukdom

Helse-, miljø og sikkerheit (HMS)

Opphøyr av arbeidsforhold

Treng du hjelp?

Bedriftsrettleiarane våre sit klare for å svare på spørsmål om å starte og drive bedrift i Noreg. Tenesta er gratis.

Telefonnummer til Altinn brukarservice 800 33 840
Åpne kontaktskjema