Innreisekontroll og begrenset adgang til Norge

Som følge av covid-19-pandemien frarådes reiser som ikke er strengt nødvendige til land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Det er også begrensninger i utlendingers adgang til innreise til Norge.


Utenriksdepartementets reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Det gjøres unntak for enkelte land og områder utenfor EU. Reiserådet gjelder fram til 1. oktober 2021. Endringer i både smitteutbredelse og lokale restriksjoner kan endre seg raskt og gjør situasjonen uforutsigbar. Alle må tenke nøye igjennom nødvendigheten av å reise.

Innreiserestriksjoner

For å trygge folkehelsen ved utbrudd av covid-19, er det vedtatt innreiserestriksjoner for utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge. Det er en rekke unntak fra innreiserestriksjonene. Oppdatert informasjon om reglene om innreiserestriksjoner finner du hos UDI. Det gjelder fortsatt strenge regler for koronasertifikat, negativ test før innreise, test ved innreise, reiseregistrering, karantene og karantenehotell.

Kompensasjon til arbeidstakere som ikke kommer seg på jobb i Norge på grunn av innreiserestriksjoner

Arbeidsgivere skal betale lønnskompensasjon til ansatte som ikke kommer seg på jobb i Norge på grunn av strenge innreiserestriksjoner under pandemien. Kompensasjonen du som arbeidsgiver har plikt til å utbetale utgjør 70 prosent av sykepengegrunnlaget, begrenset oppad til 70 prosent av 6G (tilsvarer maksimalt 35 472 kroner i måneden). Som arbeidsgiver kan du søke om refusjon fra NAV. Det gis bare refusjon for dager den ansatte faktisk skulle ha jobbet. Første dag med kompensasjon er 29. januar 2021. For arbeidstakere som har tatt ut ferie etter 29. januar kan du som arbeidsgiver gjøre disse dagene om til arbeidsdager. Det du har forskuttert til arbeidstakeren skal du rapportere til a-ordningen som lønn.

Registrering av innreise til Norge

For bedre smittekontroll skal alle som reiser til Norge registrere seg før de krysser grensen.

Dette gjelder også norske statsborgere. Har du spørsmål eller trenger hjelp til registrering kan du ringe +47 33 41 28 70.

For informasjon om innreise, testing og karantene – ring
815 55 015 (fra Norge) eller +47 21 93 78 40 (fra utlandet).

Smittevernråd ved reisevirksomhet

På Folkehelseinstituttets nettsider finner du oppdaterte smittevernråd ved reise. Medarbeidere som befinner seg i områder med utbrudd av covid-19 bør registrere seg i Utenriksdepartementets ordning for reiseregistrering.

Innreisekarantene for personer som har vært på reise

Personer som ankommer Norge skal som hovedregel oppholde seg i karantene i 10 døgn etter ankomst til Norge. I tillegg har enkelte kommuner innført strengere regler for karantene og isolering enn det som gjelder nasjonalt.  

Om karanteneplikt ved ankomst til Norge

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema