Tiltak i arbeidslivet mot smitte

For å hindre potensiell smitte med det nye koronaviruset, er det viktig at arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare. Det er særlig viktig i helse- og omsorgstjenesten og andre arbeidsplasser der man er i kontakt med mange mennesker.


Arbeidsgiver bør risikovurdere faren for smitte

Som arbeidsgiver må du tenke gjennom risikoen og planlegge tiltak hvis de ansatte kan komme i kontakt med smittede på arbeidsplassen eller selv utgjøre en smittefare.

Alle arbeidsgivere må vurdere om de har ansatte eller innleid personale som kan komme i en smittesituasjon.

Reiser bør inngå i risikovurderingen

Arbeidsgiver må gjøre en risikovurdering av jobbreiser. På Folkehelseinstituttets nettsider finner du reiseråd i forbindelse med det nye koronaviruset.

Reiserådene bør benyttes og følges nøye av virksomheter som har medarbeidere i de aktuelle områdene hvor det er utbrudd. Medarbeidere som befinner seg i slike områder bør registrere seg i Utenriksdepartementets ordning for reiseregistrering: Reiseregistrering.no

Følg råd fra helsemyndighetene

Med god etterlevelse av smitteforebyggende tiltak, vil risikoen for stor smittespredning kunne reduseres.

Situasjonen er under utvikling og Folkehelseinstituttet følger den nøye. Her finner du oppdaterte smittevernråd fra de norske helsemyndighetene:

Regelverk om risikovurdering ved smittefare

Om arbeidsgivers ansvar når ansatte arbeider i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer:

Forskrift om utførelse av arbeid: Kapittel 6

Bedriftshelsetjenesten kan kontaktes ved behov for bistand til slik risikovurdering og planlegging av tiltak.

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema