Permittering og obligatorisk tjenestepensjon

Det er mulig å fortsette sparing til tjenestepensjon for de permitterte. Om dette skal gjøres, og hvem som skal betale, avhenger av regelverket for pensjonsordningen/forsikringsavtalen som er inngått, og hvilke avtaler som er inngått mellom arbeidsgiver og arbeidstaker (tariffavtaler og arbeidsavtaler).


Obligatorisk tjenestepensjon og permittering

De fleste arbeidsgivere må tegne tjenestepensjonsordning (OTP) for sine ansatte.

Innskuddspensjon og permittering

Innskuddspensjon er den vanligste pensjonsordningen i privat sektor. I innskuddspensjonsloven er utgangspunktet at ansatte som blir permittert blir utmeldt fra pensjonsordningen, men det kan bestemmes i regelverket/forsikringsavtalen at arbeidstakere som blir permittert skal fortsette å være medlemmer i pensjonsordningen. Hvis regelverket/forsikringsavtalen ikke sier noe om dette, er det mulig for arbeidsgiveren å endre avtalen med pensjonsleverandøren slik at permitterte fortsetter å være med i pensjonsordningen.

Arbeidstaker som har jobbet i virksomheten i minst ett år, vil etter utmelding få tilsendt et pensjonskapitalbevis, pensjonsbevis eller en fripolise fra pensjonsleverandøren. Dette beviset gir arbeidstakeren rett til utbetaling fra pensjonsalder.

Ytelsespensjon/hybridpensjon og permittering

For ytelsespensjon og hybridpensjon gjelder de samme reglene om pensjonsordning under permittering som for innskuddspensjon.

Fortsettelsesforsikring

Arbeidstakere som meldes ut av virksomhetens pensjonsordning, skal gis tilbud om å fortsette pensjonssparingen selv. Informasjon om denne muligheten skal gis skriftlig fra pensjonsleverandøren. Arbeidstaker må benytte seg av denne adgangen innen seks måneder etter at medlemskapet er opphørt.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Finanstilsynet om obligatorisk tjenestepensjon

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema