Skifte organisasjonsform

Eit registrert enkeltpersonføretak, ansvarleg selskap eller aksjeselskap kan ikkje skifte organisasjonsform og samstundes behalde organisasjonsnummeret.


Dei einaste unntaka er endring (omdanning) mellom AS og ASA, SA og AS og mellom ANS og DA. I alle andre tilfelle må det registrerast ei ny eining med nytt organisasjonsnummer, heilt lausrive frå den gamle organisasjonen sine forpliktingar og rettar. Dersom til dømes deltakarane i eit ansvarleg selskap heller vil drive verksemda si gjennom eit aksjeselskap, må dei registrere eit nytt aksjeselskap.

Aksjeloven om omdanning fra AS til ASA

Samvirkeloven om omdanning

Skatteloven om omdanning

 

Det normale når ein endrar organisasjonsform er at ein slettar verksemda ein endrar frå. Det er likevel ikkje noko i vegen for å behalde den tidlegare registreringa dersom dette er hensiktsmessig. Ver merksam på at innsendingspliktene då vil vere i behald.

Dersom ei av desse organisasjonsformene skal oppløysast for å halde fram i ei anna organisasjonsform, kan Føretaksregisteret ta med informasjon i kunngjeringa om at verksemda skal halde fram i ei anna organisasjonsform. Dette må då meldast frå om til Føretaksregisteret når oppløysingsmeldinga blir sendt inn til registrering.

Brønnøysundregistrenes kunngjøringssider

 

Både sletting og nyregistrering blir melde på Samorda registermelding.

Ved registrering av den nye eininga er det viktig å opplyse kven verksemda er teken over frå. Motsatt skal slettemeldinga opplyse kven verksemda blir dregen over til. Du finn eigne felt for overtaking/overdraging på skjemaet.

Samordna registermelding (Varianter for nedlasting)

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema