Endringer i foreldrepengeordningen fra 1. juli 2018

Den 10. april 2018 la regjeringen fram et forslag for Stortinget om å utvide kvotene til 15 uker. Det ble samtidig foreslått å utvide flerbarnsukene ved flerlingfødsler og samtidig adopsjon av flere barn.


Foreløpig dato for behandling av forslaget i Stortinget er satt til 6. juni 2018.

NAV legger i den sammenheng til rette for at foreldre som har forventet fødselsdato eller skal adoptere barn med omsorgsovertagelse 1. juli 2018 eller senere, kan planlegge og søke om uttak av foreldrepenger i henhold til de forventede regelendringene.

Utvidelse av mødre- og fedrekvoten
Forslaget innebærer at mødre- og fedrekvoten blir utvidet til 15 uker. Den samlede stønadsperioden utvides ikke, slik at utvidelsen av kvotene tas av fellesperioden. Det betyr at perioden foreldrene kan dele blir på 16 eller 26 uker, avhengig av om de velger dekningsgrad med 100 eller 80 prosent.

Utvidelse av flerbarnsuker ved flerlingfødsler og samtidig adopsjon av flere barn
Forslaget innebærer at det ved fødsel eller samtidig adopsjon av to barn, gis foreldrene 17 uker ekstra ved 100 prosent dekningsgrad og 21 uker ekstra ved 80 prosent dekningsgrad.

Ved fødsel eller samtidig adopsjon av tre barn eller flere, gis foreldrene 46 uker ekstra ved 100 prosent dekningsgrad og 56 uker ekstra ved 80 prosent dekningsgrad.

Begge endringene vil ha virkning for fødsler eller omsorgsovertagelser som skjer 1. juli 2018 og senere. Det er fødselstidspunktet som er avgjørende og ikke termindato.

Kilde: Nyheter fra NAV. 

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema