Forenklede karanteneregler

Regjeringen forenkler karantenereglene slik at de skal bli enklere å følge.


Karantenereglene er endret flere ganger i tråd med smittesituasjonen. Det har også vært ulike regler for innreisekarantene og smittekarantene. Det gjør at karanteneregelverket kan oppleves som uoversiktlig og komplisert. Departementet har derfor forenklet og tydeliggjort karantenereglene. Reglene for innreisekarantene og smittekarantene samles i én felles bestemmelse. Kravene for dem som skal være i karantene gjøres identiske, og samles i én felles bestemmelse.

– Det var behov for å forenkle og forbedre karanteneregelverket. Det skal gjøre det enda lettere for privatpersoner, arbeidstakere og arbeidsgivere å følge karantenereglene, sier Høie.

En konsekvens av at reglene blir enklere, er at innreisekarantenen blir litt strengere.

Det gjøres noen viktige endringer i unntakene fra karantenereglene. Endringene trer i kraft straks.

  • Så lenge arbeidsgiver kan planlegge behovet for personell, skal også personell som jobber i samfunnskritiske funksjoner forholde seg til de samme reglene for karantene og testing som alle andre. Personell i slike funksjoner får bare unntak for karantene dersom det er strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av virksomheten eller hvis det ikke er tid til å gjennomføre tester. Unntak fra smittekarantene kan kun benyttes i tilfeller hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.
  • Unntaket for arbeidsreisende fra Sverige utvides til også å gjelde for Finland. Bestemmelsen strammes inn slik at den kun gjelder pendlere som også får krav om testing hver syvende dag. Arbeidsreisende som kommer i enkelttilfeller eller mer sporadisk må følge testregime med to tester som gjelder for resten av EØS.
  • Flypersonell som har vært i land og områder med karanteneplikt må i dag i innreisekarantene. Dette endres ved at det gis ett nytt unntak fra innreisekarantene for flypersonell. For flypersonell som forlater flyet på jobb i røde land, stilles det krav om testing minst hver syvende dag for å få unntak fra innreisekarantene.

Kilde: Pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet 15.09.2020.

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema